Loading...

Vi står til rådighed for vores kunder,Vi bidrager med gennemtænkte løsninger,Vi tager ansvar for vores arbejde,Vi sætter fagligheden i højsædet,Hvad kan vi gøre for dig?

ENTAS A/S blev etableret i december 2017

En hovedentreprenørvirksomhed med vægt på bygningsrenovering og delvist nybyggeri.

work-img
Vores spidskompetencer og særlige fokusområder

Vi lægger stor vægt på punktlighed, kvalitet, ordentlighed og samarbejde og er således altid garant for professionel og fair tilgang til byggesagerne i alle faser.

Vi tilsikrer altid et tillidsbaseret og gensidigt forpligtende samarbejde med såvel kunder som underentreprenører, leverandører og øvrige samarbejdsparter.

Vi har særlig stor ekspertise inden for boligrenovering i almensektoren med høj grad af beboerkontakt og håndtering. Vi udfører som udgangspunkt alt i hovedentrepriser.

work-img
Økonomi

ENTAS A/S er velkonsolideret og økonomisk uafhængig. Vi har en konservativ tilgang til økonomiske risici og forsøger til stadighed at minimere risikoen i driften ved ansvarlighed og omhyggelighed i tilbuds- og kontraktfasen samt nøje opfølgning på de igangværende sager således eventuelle udsving konstateres tidligst muligt og risikoen dermed kan minimeres. Et af værktøjerne til opnåelse af dette er sikring af at bemanding på byggesagerne aldrig er for lille og alle får støtte og nødvendig hjælp i spidsbelastninger.

ENTAS A/S har samarbejde med Tryg Garanti og kan således stille nødvendige sikkerhedsstillelser på byggesagerne gennem den meget anerkendte garantistiller.

work-img
Organisation

ENTAS A/S vækster og organisationen tilpasses løbende. Nedenfor ses det aktuelle organisationsdiagram: Klik på billedet, for at se det i en større version

work-img
Vores mision, mission og værdier

Vores Vision:
ENTAS A/S vil være den fortrukne entreprenør på renoveringsmarkedet.
Gennem ansvarlighed, dygtige medarbejdere og godt håndværk vil vi gennemføre entrepriser til bygherrernes fulde tilfredshed. Trivsel og godt arbejdsmiljø er en central del af hverdagen, og ENTAS A/S vil arbejde på at optimere og vedligeholde det høje arbejdspladsniveau. ENTAS A/S vil være Storkøbenhavns førende renoveringspartner. Vi vil fastholde og udvikle vores position som en af regionens førende renoveringseksperter, ved at være den bedste partner på centrale områder:

 • Vores faglige kompetencer
 • Udvikling af eksisterende og nye samarbejdsformer
 • Optimering af byggeprocesser

Mission:
Gennem vores erfaringer, vores knowhow - og godt håndværk, skaber vi rammen for et optimalt liv for mennesker. Både de mennesker, som vi arbejder for, de mennesker som vi arbejder sammen med - og de mennesker, som skal leve i de boliger, vi renoverer.

Værdier:
Hos ENTAS A/S har vi et værdisæt, der definerer hvad vi står for. Vi ønsker at være en kundeorienteret, rdiskabende, nytænkende og troværdig virksomhed og at være en god arbejdsplads med en god økonomi.

Kundeorienteret:

 • Vi vinder og beholder kundens tillid ved at gøre vores bedste for at forstå og opfylde kundens behov.
 • Vi har fokus på dialog, hvad vi kan og hvad der er muligt.

Værdiskabende:

 • Vi skaber meningsfulde resultater for vores kunder, vores medarbejdere og for os selv.
 • Vi udvikler løsninger, der giver økonomiske, praktiske og oplevelsesmæssige fordele.
 • Vi bruger vores erfaring, viden, fantasi og engagement til at udvikle nye kompetencer.
 • Vi er altid 100 procent engagerede og vi investerer alt hvad vi har, i alle opgaver. Store som små.
 • Vi brænder for det, vi laver.

Nytænkende:

 • Vi er åbne overfor nye måder at tænke og arbejde på - Såvel personligt som fagligt.
 • Vi vil gøre det bedre i dag end i går, og derfor er vi kritiske overfor fastgroede standarder og vaner.
 • Vi vil skabe nye resultater og skabe resultater på nye måder.
 • Vi udveksler erfaringer og øger vores egne og dermed virksomhedens kompetencer.

Troværdige:

 • Vi kender vores forpligtelser og gøre vores bedste for at indfri dem.
 • Vi lever op til vores løfter og overholder alle aftaler om ydelse og resultat.
 • Vi gør altid vores bedste for at være toneangivende i forhold til god forretningsskik i branchen.
 • Vi behandler kolleger, samarbejdspartnere og kunder med respekt. Altid.

Den gode arbejdsplads:

 • Vi aftaler mål og rammer for et stimulerende og udviklende teamwork.
 • Vi vil kollektivt og individuelt være endnu bedre til vores arbejde
 • Vi forstår og respektere hinanden.
 • Vi har et sikkert og godt arbejdsmiljø.
 • Vi tager aktivt ansvar for branchens fremtid ved at uddanne og forme fremtidens medarbejdere.

Den gode økonomi:

 • Vi sørger for, at der er et fornuftigt forhold mellem risiko og fortjeneste.
 • Vi bruger vores ressourcer på en måde der sikrer at vi opfylder kundernes forventninger og er profitable.
 • Vi vil fremstå som en sund forretning, til glæde for vores kunder, os selv og vores medarbejdere, vores ejere og for samfundet.

Hør mere om ENTAS ved at kontakte os.

Byg Garanti

ENTAS A/S er naturligvis omfattet af Byg Garanti ordningen.

logo-img

Kontakt ENTAS A/S

Herunder kan du se, hvem du kan kontakte hos ENTAS A/S.

work-img

Administrerende Direktør

Steffen Povlsen

sp@entas.dk

+45 30 30 48 83


Administrerende Direktør Steffen Povlsen kender alt til entreprisekontrakter, AB92 / AB18, UE-styring, montagestyring, sagsøkonomi, tilbudskalkulation, kvalitetsstyring, drift og vedligehold, samt byggefaglig rådgivning. Steffen har samtidig stor erfaring med hoved-, fag-, og totalentrepriser.

Kontakt ENTAS A/S

Kontakt os via din foretrukne kontaktform.

Ring til ENTAS

+45 69 15 66 67

Send en mail

info@entas.dk

Besøg ENTAS

Taastrup Hovedgade 28
2630 Taastrup

© ENTAS A/S.   Designet af ProService Kommunikation.